top of page

כל הציוד הנדרש לנוחות האם והילד בעיקר בחודשים שאחרי הלידה.

 

בכוונתנו לפתוח מרכז לאם ולילד שיתן מענה לכל מה שקשור סביב הלידה. השאלת ציוד (כמו משאבות הנקה וכדומה), תרומת בגדים, ייעוץ, הכוונה ועוד.

 

בשלבים אלה אנו מחפשים חסות על הפרויקט.

השאלת ציוד לאם ולילד / בקרוב

bottom of page