top of page

המועדון מיועד לילדי כיתות א-ג. ימי שלישי בין השעות 17:15-18:15.

 

העברת ערכי המסורת באמצעות חווית יצירה, הפעלה ומשחק. הנושא שנבחר בשנה זו: "ארץ הילדים". המועדון הוא מעין ארץ קטנה, קבוצת הילדים היא הממשלה, ובכל חודש "יבקרו" הילדים באחד ממשרדי הממשלה. שמות המשרדים מוכרים וידועים, אך המסר המלווה אותם במסגרת הפעילות, הוא החדשני והמפתיע. כל משרד מתחבר לערך יהודי-חיובי המסמל תוספת טוב בעולמנו. בהתאם לנושא השנתי - ממשלה ומשרדים, יושם דגש על יכולות "פיתוח מנהיגות", ומיומנויות שונות בתחום זה ישולבו במהלך התוכנית.

מועדון המעשים הטובים

bottom of page