פנינה לשבת - פרשת ויקהל

פעם ראשונה (ואולי אחרונה?) בהיסטוריה שיוצאים בקריאה "לא עוד! יש יותר מידי תרומות, חדל!". הם רק נתבקשו לתרום עבור המשכן וכבר עשו זאת בהצטיינות יותר מידי גדולה.

המשכן היה סוג של כפרה על חטא העגל. בחטא זה העם חש שהוא חרג את הגבול לרעה. כעת, בתור כפרה, הם שוב חרגו את הגבול, אבל הפעם לטובה...

הדרך לכפרה המושלמת, בכל פגם שהוא, זה לתת קונטרה לצד החיובי, הטוב.

שבת שלום, הרב שמוליק גליצנשטיין, צור יצחק.

#ויקהל

פוסט השבוע