פנינה לשבת - פרשת בשלח

יש רגעים בחיים של יאוש ואכזבה. מצבים שאין לך מושג איך להתמודד איתם.

ביציאתם ממצרים, עמדו בני ישראל מול ים סוף, כאשר במקביל צבא מצרים רודף אחריהם.

המצב הזה פיצל את העם. חלק אמרו, נכנע. חלק אמרו, נלחם. חלק אמרו, נקפוץ לים, וחלק אמרו, נתפלל.

אמר ה' למשה - "דבר אל בני ישראל ויסעו". תמשיכו הלאה בחיים כאילו שום דבר לא מפריע. תסמכו על מילה שלי.

אכן, בני ישראל הסתמכו על ה' והים נקרע. הביטחון בה' קורע את המסכים.

שבת שלום,

הרב שמוליק גליצנשטיין, צור יצחק.

#בשלח

פוסט השבוע