top of page

פנינה לשבת - פרשת תצווה

במהלך כל הפרשה פונה ה' אל משה בלשון נוכח; "תצווה", "תעשה", "תקריב" וכן הלאה.

מה שמדהים הוא, שביחד עם הנוכחות הכל-כך חזקה של משה בפרשה, זו הפרשה היחידה מאז לידתו ועד סוף התורה ששמו האישי אינו מוזכר בה.

רמז יש בכך: משה נולד ונפטר בז' אדר - תאריך שחל לעולם בשבוע של פרשת תצווה. כאשר משה נולד עדיין לא היה לו שם. זה היה "הוא בעצמו" (נשמה ענקית) בלי כינוי או שם.

כך גם אחרי פטירתו, עצמותו של משה, נשמתו הגדולה, היא זו שנשארת נוכחת לדורי דורות.

שבת שלום, הרב שמוליק גליצנשטיין, צור יצחק.

פוסט השבוע
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
פוסטים אחרונים
ארכיון
חיפוש לפי תגיות
No tags yet.
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
bottom of page