top of page

פנינה לשבת - פרשת וארא

בעולם סביבנו קיימים שני סוגים של אנטישמיות. האחת, השמדה טוטאלית של העם היהודי ח"ו; והשנייה, השארתם בחיים אבל שיהיו נרדפים.

פרעה בחר באפשרות השניה; הוא לא רצה להשמידם, אלא לקיימם בתור עבדים נרדפים.

כנגד האנטישמיות הזאת, הגלגל מתהפך על פרעה בחזרה והוא ועמו הופכים להיות הנרדפים באמצעות עשרת המכות.

אמרו חכמינו ז"ל: במידה שאדם מודד [=מתנהג עם הזולת] בה מודדין לו [=כך יתנהגו עימו].

שבת שלום,

הרב שמוליק גליצנשטיין, צור יצחק.

פוסט השבוע
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
פוסטים אחרונים
ארכיון
חיפוש לפי תגיות
No tags yet.
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
bottom of page