top of page

פנינה לשבת - פרשת וארא

בעולם סביבנו קיימים שני סוגים של אנטישמיות. האחת, השמדה טוטאלית של העם היהודי ח"ו; והשנייה, השארתם בחיים אבל שיהיו נרדפים.

פרעה בחר באפשרות השניה; הוא לא רצה להשמידם, אלא לקיימם בתור עבדים נרדפים.

כנגד האנטישמיות הזאת, הגלגל מתהפך על פרעה בחזרה והוא ועמו הופכים להיות הנרדפים באמצעות עשרת המכות.

אמרו חכמינו ז"ל: במידה שאדם מודד [=מתנהג עם הזולת] בה מודדין לו [=כך יתנהגו עימו].

שבת שלום,

הרב שמוליק גליצנשטיין, צור יצחק.

#וארא

פוסט השבוע
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
פוסטים אחרונים
ארכיון
חיפוש לפי תגיות
No tags yet.
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
bottom of page