top of page

פעילות חגים - נוער

עושים שמח עם הנוער התותח של היישוב.

 

לקראת החגים נערכת הפעלה מיוחדת עם הנוער של היישוב. אנו משתדלים להעביר את ההפעלה בצורה נעימה ופתוחה להכרת היהדות והמורשת.

גלריות תמונות:

bottom of page