top of page

סיוע לנזקקים

תמיכה במשפחות נזקקות בעיקר לפני חגים.

 

אנו משתדלים לעשות את המיטב כדי שנוכל לתמוך במשפחות קשות יום. לצערנו קיימות ביישוב מספר לא מבוטל של משפחות כאלה ששומרות על חיסיון מוחלט.

אנו שמחים שהיה לנו את הזכות לסייע ולעזור מיד פעם בתרומות מגוונות.

 

נמשיך לתמוך ולסייע ככל שיתאפשר לנו, באמצעות התרומות שאנו מקבלים מאנשים טובים לשם כך.

bottom of page