top of page

מועדון ילדים

חוג שבועי בנושאי מורשת באמצעות סיפור, הפעלה, משחק ויצירה.

 

מידי שבוע ביום רביעי, מתקיים חוג יצירה והפעלה לילדים בנושאים חינוכיים וכן בהתאם למועדים. 

הילדים יוצאים מלאים בחוויה ומשחק ונהנים משעת איכות.

 

בשנה זו ההרשמה מלאה. אנו מקווים בעז"ה לפתוח קבוצות נוספות בהמשך.

גלריות תמונות:

bottom of page