top of page

בית הכנסת הספרדי ממקום בכניסה ליישוב ליד "גן יובלים" בתוך מבנה יביל.

 

בימי שישי לאחר תפילת שחרית - שיעור בפרשת השבוע.

 

בכל יום לאחר תפילת ערבית - שיעור קצר ברמב"ם היומי.

 

כ-45 דקות לפני תפילת מנחה בשבת - שיעור בהלכה ומוסר.

 

מנחה ערב שבת

מנין ספרדי

בצאת השבת

מנחה בשבת

16:30

שחרית שבת

7:30

הדלקת נרות

20:00

ערבית יום חול

שחרית יום חול

5:50

ערבית מוצ"ש

.

bottom of page