top of page

מושגים ביהדות / טלית ותפילין

כמה מילים על הטהרה

 

בואו להתרשם מביקור במקווה טהרה מפנק, היסטטי, נקי ומפואר.

טומאה וטהרה ביהדות – מה הקטע? מה זה נדה?

 

פגשתי כאן לא פעם את משפט ההתרסה "אצלכם הנשים טמאות"!

 

מיותר לציין שאני סולד מפתגמים כאלה והאומר אותם בסך-הכל מגלה בורות. אנסה בשורות הבאות לשטוח בקצרה ממש את הרעיון שעומד מאחורי הטומאה והטהרה.

 

בגדול, מדובר בחוק. כלומר, סוג של צו אלוקי ש"אין לו טעם". בכל זאת, הרמב"ם שהיה פילוסוף ואיש הלכה הציע לנסות לתת טעם והבנה גם בדברים שיסודם הוא חוק "כי כן ציוותי".

 

היסוד הכללי הוא: טומאה - כל מה שקשור למוות. טהרה - כל מה שקשור לחיים.

 

אין לזה שום קשר בין איש לאישה. איש שפולט זרע (בכל מצב, גם בעת קיום יחסים) הוא נטמא. משום שעשה פעולה שמזכירה סוג של מוות. הוא גדע, כביכול, פוטנציאל לחיים (גם כאשר הזרע נקלט, הוא בודד מתוך רבים שנפלטו עמו). כמו כן, נגיעה במת מטמאת (איש ואישה, בלי הבדל).

 

גם הווסת אצל אישה שזה בעצם "שטיפת הרחם" הוא סוג של מוות – חיים שלא התפתחו ולכן האישה נטמאת. שכן הביצית של האישה מופרשת לרחם מתוך השחלות וממתינה לטיפה של הזכר. אם לא נוצרת הפריה, הרחם מנקה את עצמו (ווסת) ומתחדש לקראת הניסיון הבא של הפרשת הביצית.

 

מהו דרך הטהרה מטומאה?

 

הדרך להיטהר מהטומאה זה באמצעות פעולה שהפוכה ממוות שנקראת טהרה. כדי להיטהר אנחנו חוזרים כביכול למצב הלידה. נכנסים ללא בגדים לתוך מים חיים, שהם מי גשמים טהורים שירדו מהשמיים ללא התערבות חיצונית. בשלב זה, אנו דומים לתינוק שעכשיו נולד מחדש. מתחדשים.

 

איך העסק הזה עובד פרקטית? מה צריך לעשות?

 

נציע כאן את המינימום הנדרש. להרחבה אפשר כמובן לפנות אלינו ונשמח לסייע.

 

מיד לאחר שהווסת מסתיים (צריך שיחלפו מינימום 5 ימי ווסת), מתחיל תהליך של טהרה. זה נקרא "שבעת נקיים". סופרים שבעה ימים שבהם אין דם. בכל הימים הללו (גם של הווסת וגם בשבעת הנקיים) אסור בשום אופן לקיים יחסים והאשה נקראת "נדה", כלומר, מופרשת.

 

איך בודקים שאין דם? - באמצעות "עדי בדיקה" (כלומר, כמו עדים בבית משפט... זה סוג בד רך שמכניסים לנרתיק ותפקידו להעיד אם יש דם או לא). בודקים 3 פעמים. פעם ראשונה, ביום האחרון של הווסת לפני שקיעת החמה (חשוב לוודא שאכן עושים זאת לפני השקיעה). פעם שנייה, ביום ראשון של הספירה (כלומר, למחרת בבוקר, לאחר הבדיקה הראשונה). פעם שלישית בבוקר היום השביעי.

 

בסוף היום השביעי (כלומר, בליל השמיני) מגיע רגע השיא. מתנקים היטב לקראת ה"לידה מחדש" ונכנסים למקווה מים חיים. יש לוודא שטובלים את כל הגוף במים. זה רגע מאוד עילאי ונשגב. רגע טהור וזך. זמן שמסוגל לבקש בו את המשאלה שלך. באותו הערב צריך לקיים יחסים.

 

ביהדות, הרב מחליף טיטלים...

 

האקט של קיום היחסים בטהרה – נחשב למצווה גדולה ביהדות. בשונה מדתות אחרות, ביהדות רואים בכך ערך קדוש ועליון ולא משהו שיש להתנזר ממנו.

 

יותר מכך, בזמן בית המקדש היה את הכהן הגדול שהוא ייצג את כל עם ישראל בפני אלוקים כאשר היה נכנס למקום הקדוש ביותר (קדש הקדשים) ביום הכיפורים. לפי ההלכה, חייב הכהן הגדול להיות נשוי. כהן שאיננו נשוי, לא יכול לייצג את העם נאמנה.

 

1
bottom of page