top of page

פתגם החודש >>>

הצטרף לתפוצת האימייל שלנו

קבל עדכונים על אירועים מתוכננים

בלימוד התורה יהודי מתאחד עם הקב"ה. משום שעל הקב"ה נאמר ש"הוא וחכמתו אחד".

(ע"פ הרבי מלובביץ')

bottom of page